Fiorini Houben Quartet  (@Igloo Records)

Fiorini Houben Quartet  (@Igloo Records)

 Les Violons de Bruxelles (@Homerecords)

Les Violons de Bruxelles (@Homerecords)

 Greg Houben Quartet Meets Pierrick Pédron (@Plus Loin Music)

Greg Houben Quartet Meets Pierrick Pédron (@Plus Loin Music)

 Pascal Mohy Trio (@Igloo Records)

Pascal Mohy Trio (@Igloo Records)

 Greg Houben Trio  (@Igloo Records)

Greg Houben Trio  (@Igloo Records)

 Après un Rêve (@Igloo Records)

Après un Rêve (@Igloo Records)