Fiorini Houben Quartet  (@Igloo Records)

Fiorini Houben Quartet  (@Igloo Records)

Les Violons de Bruxelles (@Homerecords)

Les Violons de Bruxelles (@Homerecords)

Greg Houben Quartet Meets Pierrick Pédron (@Plus Loin Music)

Greg Houben Quartet Meets Pierrick Pédron (@Plus Loin Music)

Pascal Mohy Trio (@Igloo Records)

Pascal Mohy Trio (@Igloo Records)

Greg Houben Trio  (@Igloo Records)

Greg Houben Trio  (@Igloo Records)

Après un Rêve (@Igloo Records)

Après un Rêve (@Igloo Records)